انتخاب استاد درس و ارائه موضوع دانشجویان آموزش محور حقوق

انتخاب استاد درس و ارائه موضوع سمینار ویژه دانشجویان آموزش محور حقوق

دانشجویان آموزش محور رشته حقوق در طی دوره می بایست ۱۸ واحد درس اصلی، ۸ واحد درس اختیاری و ۲ واحد درس سمینار ویژه اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد.

انتخاب استاد و موضوع سمینار ویژه

دانشجو ملزم می باشد در ترم دوم نسبت به تصویب موضوع سمینار ویژه اقدام نماید و قبل از انتخاب موضوع درس سمینار ویژه خود ، با یکی از اساتید گروه علمی جزا و جرم شناسی دانشکده،جهت مشاوره تماس حاصل نماید.

جهت مشخص شدن استاد درس خود می توانید از طریق کارشناس تحصیلات تکمیلی پیگیری فرمایید و پس از مشخص شدن استاد درس فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه (لینک زیر) را پر نمایید و به همراه برگ توضیحات(شرح مختصری از موضوع سمینار ویژه، سابقه علمی و سئوال پژوهشی )جهت بررسی در گروه حقوق به کارشناس خود تحویل دهید.

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه و برگ توضیحات

ملاحظاتی که در خصوص تصویب موضوع سمینار ویژه باید مورد نظر قرار گیرد عبارتند از:

موضوع نباید تکراری باشد و بدین منظور دانشجو لازم است پس از تعیین کلید واژه های موضوع مورد نظر با مراجعه به سایت irandoc و دانشگاههای معتبر و …از تکراری نبودن موضوع اطمینان حاصل نمایند و نتیجه این جستجو را به عنوان سابقه، ضمیمه فرم انتخاب موضوع درس سمینار ویژه نماید.

چنانچه در جلسه گروه علمی حقوق موضوع تصویب شد دانشجو موظف است که بلافاصله نسبت به ادامه کار و تهیه گزارش درس سمینار ویژه تحت نظر استاد درس سمیناراقدام نماید.

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی رشته، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد. پس از بررسی و تصویب موضوع و استاد درس در شورای گروه، استاد ناظر جهت حضور در جلسه ارائه درس سمینار ویژه معرفی می گردد.

تذکر (۱): دانشجو موظف است بعد از تصویب موضوع و چکیده در جلسه گروه علمی، طبق لینک زیر نسبت به ثبت آن در سیستم اتوماسیون آموزشی اقدام نماید. پس از ثبت موضوع و چکیده در سیستم اتوماسیون و تایید استاد درس و مدیر آموزش در سیستم، پیغام تصویب شده – منتظر درخواست ارائه ظاهر می شود. دانشجو بایستی پس از مشاهده این پیغام در سیستم، به کارشناس آموزشی خود اطلاع دهد تا واحد سمینار ویژه توسط ایشان اخذ گردد.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

تذکر (۲)لطفاً قبل از تصویب موضوع درس سمینار ویژه در جلسه گروه علمی، اقدام به ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشجویی نفرمایید.

تذکر (۳): لازم به ذکر است که جهت انتخاب موضوع، استاد درس و پیشنهاد استاد ناظر توسط گروه و ارسال موارد مذکور به تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا پایان ترم دوم مهلت دارید.
تذکر (۴): اخذ واحد سمینار ویژه و دفاع از آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.
تذکر (۵): سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد راهنما و داور داخلی در بخش ارائه گردد.

انتخاب استاد درس و ارائه موضوع دانشجویان آموزش محور ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

به اطلاع دانشجویان آموزش محور می رساند که می بایست ۲ واحد درس سمینار ویژه را در نیمسال آخر اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد.

معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد درس می بایست از لیست اساتید پیشنهادی زیر استاد درس را انتخاب، و پس از هماهنگی با استاد، فرم زیر ( فرم ۱ ) را تکمیل کرده و به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید. شایان ذکر است دانشجو حداکثر یک ماه پس از تکمیل و ارسال این فرم فرصت دارد تا طرح پیشنهادی سمینار ویژه خود را طبق (فرم ۲ ) تهیه و به تایید استاد درس برساند و در سیستم اتوماسیون آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی ثبت نماید.

لیست-اساتید-پیشنهادی-جهت-هدایت-درس-سمینار-ویژه

فرم معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده(فرم ۱)

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه (فرم ۲)

تذکر (۱): خواهشمند است از لیست های پیشنهادی نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایید در غیر این صورت قبل از هرگونه اقدام و آغاز فعالیت با استاد مورد نظر با تحصیلات تکمیلی دانشکده تماس حاصل نمایید.

تذکر (۲):از طریق استاد یا تحصیلات تکمیلی دانشکده از ظرفیت پذیرش اساتید مطلع شوید.

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی مربوطه، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- ارسال فرم انتخاب استاد درس سمینار ویژه (فرم ۱) به تحصیلات تکمیلی دانشکده در مهلت مقرر اعلام شده

۲- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۳- تایید  فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون توسط استاد درس و ارسال به رئیس بخش جهت طرح در شورای آموزشی برق

۴- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست (فرم ۳ ) تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه(فرم ۳)

توضیحات تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

۲-در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- دانشجو لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، فرم امضا شده استاد درس مبنی بر موافقت جهت حضور در جلسه را به دانشکده تحویل نماید و بعد از انجام روال اداری استاد ناظر توسط دانشکده به دانشجو معرفی خواهد شد.

۴-در زمان نمره دهی در جلسه ارایه سمینار ویژه، استاد درس با ضریب ۲ و استاد ناظر با ضریب ۱ در فرم مخصوص نمره را ثبت می نمایند.

۵- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۶- بعد از برگزاری سمینار و انجام تصحیحات ، می بایست یک نسخه سی دی سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارایه گردد.

۷- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.

۸-سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

تذکر( ۳ ) ارائه حضوری سمینار ویژه در پایان هر نیمسال و به صورت گروهی خواهد بود.

تذکر (۴) همانطور که مستحضرید حداکثر واحد انتخابی دانشجویان در هر نیمسال ۱۲ واحد میباشد ولی کلیه دانشجویانی که با اخذ ۱۲واحد درسی باضافه ۲واحد سمینار ویژه (مجموعاً ۱۴واحد) فارغ التحصیل خواهند شد نیز میتوانند نسبت به اخذ واحد سمینار ویژه اقدام نمایند.

با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

انتخاب استاد درس و ارائه موضوع دانشجویان آموزش محور مهندسی فناوری اطلاعات ورودی قبل از ۹۱

به اطلاع دانشجویان آموزش محور می رساند که به جای ۸ واحد پایان نامه می بایست ۲ واحد درس سمینار ویژه و ۶ واحد درس اختیاری از بین دروس رشته گرایش همان کد رشته انتخاب نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد.

انتخاب استاد و موضوع سمینار ویژه

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد درس می بایست از لیست اساتید پیشنهادی زیر استاد درس را انتخاب، و پس از هماهنگی با استاد و انتخاب موضوع فرم زیر را که به تایید استاد درس رسیده، به همراه یک صفحه توضیحات پیرامون موضوع سمینار به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت بررسی در شورای آموزشی گروه ارسال و یا به شماره ۳۶۴۶۰۵۱۵ فکس نمایند.

تذکر ۱ : فرم درخواست تصویب موضوع را از طریق پست ویا فاکس ارسال نمایید و از ارسال آن به صورت ایمیل جداً خودداری فرمایید.

تذکر ۲ : از ارسال فرم درخواست تصویب موضوع به تنهایی و بدون برگ توضیحات خودداری فرمایید.

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه

تذکر ۳ : جهت نگارش سمینار ویژه می بایست محتوای هردو لینک زیر را قبل از نگارش مطالعه فرمایید.

نحوه نگارش موضوع سمینار(توضیحات پیوست فرم انتخاب استاد و موضوع درس)

راهنمای نگارش مراجع سمینار ویژه
تذکر ۴ : خواهشمند است از لیست های پیشنهادی نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایید در غیر این صورت قبل از هرگونه اقدام و آغاز فعالیت با استاد مورد نظر با تحصیلات تکمیلی دانشکده تماس حاصل نمایید.

نکته:ظرفیت پذیرش دانشجوی درس سمینار ویژه جهت اساتید گروه غیرمهندسی برای ورودی ۸۹ دو نفر و ورودی ۹۰ پنج نفر می باشد. (از طریق استاد یا تحصیلات تکمیلی از ظرفیت پذیرش اساتید مطلع شوید)

ظرفیت پذیرش دانشجوی درس سمینار ویژه جهت اساتید گروه مهندسی برای ورودی ۸۹ چهار نفر و ورودی ۹۰ ده نفر می باشد. (از طریق استاد یا تحصیلات تکمیلی از ظرفیت پذیرش اساتید مطلع شوید)

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی مربوطه، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱-نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست تهیه نموده و جهت بررسی و در صورت نیاز هر گونه تغییر لازم به گروه علمی ارسال نماید. در صورت عدم تایید می بایست تغییرات مورد نظر گروه اعمال و مجدداً جهت بررسی ارسال گردد.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

تذکر ۵ : تعداد صفحات گزارش فوق می بایست حداقل در ۳۰ و حداکثر در ۴۰ صفحه با فونت Bnazanin سایز ۱۴ و Normal وSingle space تنظیم گردد.

تذکر۶: گزارش نهایی سمینار ویژه جهت دانشجویان ساکن شیراز به صورت حضوری و دانشجویان غیرشیرازی از طریق پست دریافت می گردد. آدرس دقیق پستی در صفحه اول سایت دانشکده می باشد .لطفا شماره صندوق پستی را روی پاکت قید نفرمایید . خواهشمند است از ارسال گزارش به صورت ایمیل جداً خودداری فرمایید.

تذکر۷: به گزارشهای سمینار ویژه که فاقد امضای استاد درس باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.(جای امضای استاد درس در صفحه اول گزارش در نظر گرفته شده است ).

۲-در صورت تایید گزارش کار، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- دانشجو لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، فرم امضا شده استاد درس مبنی بر موافقت جهت حضور در جلسه را به دانشکده تحویل نماید و بعد از انجام روال اداری استاد ناظر توسط دانشکده به دانشجو معرفی خواهد شد.

۴-در زمان نمره دهی در جلسه ارایه سمینار ویژه، استاد درس با ضریب ۲ و استاد ناظر با ضریب ۱ در فرم مخصوص نمره را ثبت می نمایند.

۵- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۶- بعد از برگزاری سمینار و انجام تصحیحات ، می بایست یک نسخه سی دی سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارایه گردد.

۷- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.

۸-سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر در بخش ارائه گردد.

با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

لیست اساتید پیشنهادی جهت هدایت درس سمینار ویژه-آموزش محور مهندسی فناوری اطلاعات

بخش علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
منصور ذوالقدري جهرميدکترای کنترل دانشیارzjahromi@shirazu.ac.ir
رضا بوستانیدکترای مهندسی پزشکیاستادیارboostani@shirazu.ac.ir
غلامحسین دستغیبی فرددکترای علوم کامپیوتر استادیارdstghaib@shirazu.ac.ir
کورش زیارتیدکترای ریاضی کاربردیاستادیارziarati@shirazu.ac.ir
اشکان سامیدکترای فناوری آطلاعاتاستادیارsami@cse.shirazu.ac.ir
فریبرز سبحان منشدکترای برق - الکترونیکاستادیارsobhan@shirazu.ac.ir
محمد هادی صدرالدینیدکترای سیستم های اطلاعاتیاستادیارsadredin@shirazu.ac.ir 
سیده زهره عظیمی فردکترای طراحی سیستم هااستادیارazimifar@cse.shirazu.ac.ir 
اقبال منصوری دکترای هوش مصنوعی استادیار mansoori@shirazu.ac.ir
ستار هاشمیدکترای هوش مصنوعی استادیارs-hashemi@shirazu.ac.ir
علی حمزهدکترای هوش مصنوعیاستادیارali@cse.shirazu.ac.ir
فرشاد خونجوشدکترای معماری کامپیوتراستادیار fkhunjush@gmail.com
فرشاد تاجری پوردکترای الکترونیکاستادیار tajeripoor@yahoo.com
سید مصطفی فخراحمددکترای مهندسی کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاریاستادیارmfakhrahmad@cse.shirazu.ac.ir

بخش برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی شیراز

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
ابراهيم عبيری جهرمی
مجید نیری پورMnayeri82@yahoo.com
كامران كاظمي
فرزین امامیemami@sutech.ac.ir
محمد صلای نادری
مسعود محزون
شاهرخ جم
محمد جواد دهقانیدکترای مخابراتdehghani@sutech.ac.ir
علیرضا روستاroosta@sutech.ac.ir
محمد رضا صالحیSalehi-mrz@yahoo.com
طاهر نیک نامدکترای برق قدرتNiknam@sutch
محمد صادق هل فروشMs-helfroush@sutech.ac.ir

بخش کنترل - دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
علیرضا خیاطیاندکتراي برق - کنترل دانشیارkhayatia@shirazu.ac.ir
ابراهیم فرجاهدکترای برق - قدرتدانشیارfarjah@shirazu.ac.ir 
مریم دهقانیدکترای کنترلاستادیار  
مهدی رئوفتدکترای برق - قدرت  استادیارraoofat@shirazu.ac.ir 
علیرضا سیفیدکترای برق - قدرت دانشيارseifi@shirazu.ac.ir 
پاکنوش کریم آقائیدکترای برق - کنترلاستادیارkaghaee@shirazu.ac.ir 
حیدر صامتدکترای برق-قدرتاستادیارsamet@shirazu.ac
محمد محمدیدکترای برق - قدرتاستادیار

بخش مخابرات - دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
حبیب اله عبیریدکترای مخابراتاستادabiri@shirazu.ac.ir
رحیم غیوردکترای الکترونیکاستادrghayour@shirazu.ac.ir
علیرضا ذوالقدراصلیدکترای پردازش سیگنال و تصویر دانشیارZolghadr@shirazu.ac.ir 
عباس شیخیدكتراي برق - مخابراتدانشیارsheikhi@shirazu.ac.ir 
محمدحسین شیخیدکترای برق - الکترونیکدانشیارmsheikhi@shirazu.ac.ir
محمدعلی مسندی شیرازیدکترای برق و کامپیوتر - مخابراتاستادmasnadi@shirazu.ac.ir 
مهرزاد بیغشدکتراي مخابرات استادیارbiguesh@shirazu.ac.ir 
عزیزالله جمشیدیدکترای مخابراتاستادیارjamshidi@shirazu.ac.ir 
مصطفی درختیاندکترای مخابراتاستادیار derakhtian@shirazu.ac.ir
علیرضا غرویدکترای فیزیک - شیمیاستادیارgharavi@shirazu.ac.ir 
عباس علی قنبریدکترای مخابراتاستادیارalighanbari@shirazu.ac.ir 
محمودکریمیدکترای برق - مخابراتدانشيارkarimi@shirazu.ac.ir 
علیرضا کشاورز حداددکترای مخابراتاستادیار
فرزاد مهاجریدکترای مخابراتاستادیارMohajeri@shirazu.ac.ir

بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی - دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیکتلفن
عبدالعلی لهسائی زاده دکتراي جامعه شناسیاستادlahsaei@rose.shirazu.ac.ir4413
سكندر امان الهيدكتراي مردم شناسيااستادSamanolahi@rose.shirazu.ac.ir4416
حبیب احمدی دکتراي جامعه شناسیدانشیارAhmadi@rose.shirazu.ac.ir4418
محمدتقی ایماندکتراي جامعه شناسیدانشیارiman@shirazu.ac.ir4419
محمدکریم منصوریاندکترای جامعه شناسیدانشیارMansoorian_mk@yahoo.com4412
جلیل ایران محبوبدکترای جامعه شناسیاستادیارIranmahboub@gmail.com4404
جهانگیرجهانگیریدکترای جامعه شناسیاستادیارJJahangiri@rose.shirazu.ac.ir4406
سعید زاهدزاهدانیدکترای جامعه شناسیاستادیارzahedani@shirazu.ac.ir4414
حلیمه عنایتدکترای جامعه شناسیاستادیارHa-Enayate@yahoo.com4409
علی اصغرمقدسدکترای جامعه شناسیاستادیارmogadas@shirazu.ac.ir4417
مجید موحد محددکترای جامعه شناسیاستادیارMovahed1962@yahoo.com4408
علی گلیدکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستاییاستادیارGoli_ali@yahoo.com4407
اسفندیار غفاری نسبدکترای جامعه شناسیاستادیار4414

بخش اقتصاد-دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
كريم اسلاملوئياندکتراي اقتصاد بين المللدانشیارkeslamlo@rose.shirazu.ac.ir
حسين مرزباندكتراي اقتصاد محضاستاديارDr.marzban@gmail.com
ابراهيم هادياندكتراي اقتصاد كلاناستاديارehadian@rose.shirazu.ac.ir
رضا اكبرياندكتراي اقتصاد بين المللاستاديارrakbarian@rose.shirazu.ac.ir
احمد صدرائي جواهريدكتراي اقتصاداستاديارASJAVAHER@yahoo.com
علی حسین صمدیدکترای اقتصادبخش عمومی و نظریاستادیارasamadi@rose.shirazu.ac.ir

بخش مدیریت-دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیکتلفن
نظام الدين فقيهدکتراي مديريت صنعتياستاد nfaghih@rose.shirazu.ac.ir4463
علي نقي مصلح شيرازيدکتراي مدريت صنعتيدانشيارamosleh@rose.shirazu.ac.ir4454
محمد علي رشيدزادهدكتراي مديريت بازرگانياستاديار4457
علي محمديدكتراي مديريت صنعتياستاديارamohamad@rose.shirazu.ac.ir4466
عبدالرضا ندافدكتراي مديريت صنعتياستاديارanadaf@rose.shirazu.ac.ir4462
حبیب اله رعناییدکترای مدیریتاستادیار
احمد طالب نژاددکترای مدیریت

بخش مدیریت آموزشی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
جعفر جهانیدکترای مدیریت آموزشیاستادیارJjahani@shirazu.ac.ir
محسن خادمیدکترای برنامه ریزی درسیاستادیارKhademi@shirazu.ac.ir
پرویز ساکتیدکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیاستادیارdr.P_Saketi@yahoo.com
رحمت اله مرزوقیدکترای برنامه ریزی درسیاستادیارrmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir
جعفر ترك زادهدكتراي مديريت آموزشياستاديارdjt3779@yahoo.com
مهدي محمديدکترای برنامه ریزی درسیاستاديار

اساتید پیشنهادی جهت هدایت درس سمینار ویژه -غیر هیات علمی دانشگاه شیراز

ردیفنام ونام خانوادگیتخصصمحل خدمتشهر
1دکتر قبادیدکتری مخابراتگروه مهندسی برق دانشگاه ارومیهارومیه
2دکتر جواد نوری نیادکترای برق- مخابراتگروه برق دانشگاه ارومیهارومیه
3دکتر داور پناهدکترای سیستمهای اطلاع رسانیبخش کامپیوتر –دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان
4دکتر محمد سرائیدکترای مدیریت اطلاع رسانیدانشکده مهندسی الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان
5دکتر مهدی ابزریدکتر ای مدیریت و توسعه سازمانیدانشگاه اصفهاناصفهان
6دکتر علی زینل همدانی- محمد- 6564دکترای تکنولوژی صنعتیدانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان
7دکتر علی صنايعی-بهرام- 101دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی صادرات)دانشگاه اصفهان-مدیر گروه پژوهشی ITM-مشاور علمی تحقیقاتی انجمن مدیران صنایعاصفهان
8دکتر امیر منجمی- رضا- 139دکترای هوش مصنوعی و پردازش تصاویربخش کامپیوتر –دانشگاه  اصفهاناصفهان
9دکتر علیرضا عصارهدکترای کامپیوتر در سیستمهای هوشمندگروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهوازاهواز
10دکتر بیتا شادگاردکترای مهندسی کامپیوتر-نرم افزاربخش کامیوتر – چمران اهوازاهواز
11دکتر اسد زادهاقتصاددانشگاه تبریزتبریز
12دکتر سلمانیاقتصاددانشگاه تبریزتبریز
13دکتر صحراییاندکترای اقتصاد و علوم سیاسیآکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایرانتهران
14دکتر دلیلیدکترای علوم کامپیوترسرپرست دفتر فناوری اطلاعات وزارت علومتهران-11-82233410
15دکتر شفازندفناوری اطلاعاتتهران
16دکتر منتظردکترای مهدسی برق- گرايش سيستم و کنترلدانشکده مهندسی – بخش IT دانشگاه تربيت مدرستهران - 88055104 خانم خسروانی - 82883990 دانشکده
17دکتر عباس معمار نژاددکترا ی اقتصاددانشگاه آزاد تهرانتهران
18دکتر شهریار محمدیدکترای فناوری اطلاعاتدانشگاه خواجه نصیرتهران
19دکتر محمد کاظم اکبریدکترای مهندسی کامپیوتربخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران
20دکتر محمد فتحیاندکترای مهندسی صنایعدانشکده صنایع دانشگاه علم وصنعتتهران
21دکتر محمد رضاغلامیاندکترای صنایعدانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
22دکتر مهدی غضنفریدکترای مهندسی صنایع – برنامه ریزی تولیددانشکده صنایع دانشگاه علم وصنعتتهران
23دکتر ابراهیم تیموریدکترای مهندسی صنایعدانشگاه علم وصنعتتهران
24دکتر ناصر مزینیهوش مصنوعیدانشگاه علم وصنعتتهران
25دکتر بهروز میناییداده کاوی محیطهای آموزشی مجازیدانشگاه علم و صنعتتهران
26دکتر جلالیفوق دکترای برق و متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT)پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایرانتهران
27دکتر عبداللهیدکترای نرم افزاردانشگاه علم وصنعتتهران
28دکتر سید امید فاطمیدکترای مهندسی برق و کامپیوتررییس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک ایرانتهران
29دکتر حسن ابوالحسنیدکترای نرم افزاردانشگاه شریفتهران
30دکتر سعید توکلیدکترای کنترل و مهندسی سیستم هابخش برق و الکترونیک – دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان
31دکتر علی اکبر پویاندکترای مهندسی کامپیوتربا گرایش کنترل شبکهدانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرودشاهرود
به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone