قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
جهت دریافت حساب کاربری برای استفاده از سرویس پست الکترونیک دانشکده فرم زیر را تکمیل و به آدرس webmail@vus.ir ارسال نمایید.

http://webmail.vus.ir

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone