به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که در صورت نیاز به استفاده از مرخصی یا حذف ترم و همچنین داشتن شرایط استفاده از آن می توانند به روشهای زیر عمل نمایند:

الف: تکمیل فرم مخصوص حذف ترم و مرخصی (لینک زیر) به همراه امضای الکترونیکی و یا امضای اسکن شده و ارسال آن از طریق سیستم پاسخ گویی به مشکلات به کارشناس رشته

ب: : تکمیل فرم مخصوص حذف ترم و مرخصی (لینک زیر) و تحویل حضوری آن به کارشناس

تذکر۱: به درخواستهایی که از طریق فکس ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر ۲: موارد زیر در فرم درخواست می بایست حتماً تکمیل گردد:

 1. نام و نام خانوادگی
 2. شماره دانشجویی
 3. رشته
 4. تقاضای مرخصی تحصیلی یا تقاضای حذف ترم
 5. نیمسال مورد نظر برای حذف ترم و یا مرخصی
 6. آیا در نیمسال مذکور واحد اخذ نموده اید یا خیر
 7. علت حذف ترم ویا مرخصی
 8. آدرس پستی
 9. شماره تماس

  

لطفاً قبل از تکمیل درخواست به نکات زیر توجه نمایید:

 1. ارسال درخواست مرخصی تحصیلی می بایست حداقل دو هفته قبل از شروع ترم و حداکثر قبل از پایان زمان حذف و اضافه باشد تا امکان حذف دروس انتخاب شده و صرفاً پرداختن شهریه ثابت فراهم باشد.
 2. مهلت ارسال درخواست حذف ترم قبل از شروع امتحانات پایان ترم می باشد. حذف ترم شامل پرداخت شهریه ثابت و متغیر می شود.
 3. دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته می توانند در طول دوره تنها یک بار از فرصت مرخصی یا حذف ترم استفاده کنند.
 4. دانشجویان کارشناسی پیوسته مجموعاً دو بار می تواند از فرصت مرخصی یا حذف ترم استفاده کنند.

 

 در صورتی که دانشجویی بیش از این تعداد بخواهد از حذف ترم یا مرخصی استفاده کند باید درخواست خود را به صورت سیستمی در اتوماسیون آموزشی ثبت کند.

۱- درخواست سیستمی حذف پزشکی ترم

۲- درخواست سیستمی مرخصی پزشکی ترم

۳-  درخواست سیستمی حذف ترم

۴- درخواست سیستمی مرخصی ترم

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone