آیین‌نامه و راهنمای تدوین و نگارش پایان‌نامه در این دانشکده بر اساس استاندارد دانشگاه شیراز است که می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید:
 
 

جهت دریافت آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

http://shirazu.ac.ir/fa/node/984

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone