انتخاب استاد راهنما - فناوری اطلاعات

باسمه تعالی

انتخاب استاد راهنما – رشته فناوری اطلاعات (گرایشهای تجارت الکترونیک، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و تولید نرم افزار)

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد راهنمای درس پایان نامه با توجه به موارد زیر اقدام نمایند:

۱)      انتخاب استاد راهنما می بایست ازلیست اساتید پیشنهادی زیر باشد.

[

نام و نام خانوادگیدانشکدهدانشگاهتحصیلاتآدرس پست الکترونیک
منصور ذوالقدری جهرمیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای کنترلz.zjahromi@gmail.com
رضا بوستانیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی پزشکیboostani@shirazu.ac.ir
غلامحسین دستغیبی فردبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای علوم کامپیوترdstghaib@shirazu.ac.ir
اشکان سامیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای فناوری آطلاعات,ashkan.sami@gmail.com and sami@cse.shirazu.ac.ir
محمد هادی صدرالدینیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای سیستم های اطلاعاتیsadredin@shirazu.ac.ir
سیده زهره عظیمی فربرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای طراحی سیستم هاazimifar@cse.shirazu.ac.ir
ستار هاشمیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیs-hashemi@ shirazu.ac.ir
علی حمزهبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیali@cse.shirazu.ac.ir
فرشاد خونجوشبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای معماری کامپیوترfkhunjush@gmail.com
سید مصطفی فخراحمدبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاریmfakhrahmad@yahoo.com and mfakhrahmad@cse.shirazu.ac.ir
سیدمحمدرضا موسویبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوترsmmosavi@shirazu.ac.ir
هومان تحیریبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوترtahayori@shirazu.ac.ir
محمد طاهریبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیmtaheri@cse.shirazu.ac.ir
کورش زیارتیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای ریاضی کاربردیziarati@shirazu.ac.ir
امید بوشهریانبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای نرم افزارbushehrian@ sutech.ac.ir
رضا اکبری بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای سیستمهای نرم افزاریakbari@sutech.ac.ir
سید رئوف خیامی بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای مهندسی کامپیوتر گرایش سیستمهای نرم افزاریkhayami@sutech.ac.ir
محسن راجیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای معماری کامپیوترmraji@shirazu.ac.ir

نکته : پیرو مصوبه جدید گروه فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸/۷/۹۵، لیست اساتید پیشنهادی به روزرسانی شده است.

۲)      انتخاب استاد راهنمای خارج از لیست پیشنهادی منوط به موافقت شورای گروه فناوری اطلاعات است.

برای اساتید خارج از لیست موارد زیر بررسی می گردد:

– با توجه به قوانین آموزشی دانشگاه شیراز، شرط لازم جهت راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، داشتن حداقل درجه استادیاری و تدریس حداقل ۲ سال درمقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی حداقل ۳ پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

– با توجه به عنوان مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده و تعداد واحد پایان نامه و عنوان مدرک اعطایی، اساتید راهنما لازم است دارای تخصص در یکی از رشته های مهندسی مرتبط  باشند. دانشجویانی که مایلند از راهنمایی اساتید غیر مهندسی در پیشبرد پایان نامه خود بهره بگیرند، می بایست استاد راهنمای مشترکی با تخصص مهندسی مرتبط با رشته انتخاب نمایند. در موارد خاص تنها با تقاضای استاد محترم راهنما و توجیه مناسب و موافقت اعضای محترم گروه فناوری اطلاعات، امکان اخذ پایان نامه با یک استاد راهنمای غیر مهندسی (به طور غیر مشترک) میسر می باشد.

۳)      کلیه هماهنگی لازم در خصوص برقراری ارتباط مستمر و تبادل نظر میان دانشجو و اساتید راهنما در طول دوره تحصیل به عهده خود دانشجو می باشد.

۴)      پس از مشخص کردن استاد راهنما، دانشجو می بایست فرم انتخاب استاد راهنمارا تکمیل نموده و پس از اخذ امضای استاد راهنما در این فرم، آنرا به آدرس دانشکده ارسال و یا به شماره ۳۶۴۶۰۵۱۵فکس نماید.

با آرزوی موفقیت روز افزون

پس ازارایه فرم انتخاب استاد راهنما به تحصیلات تکمیلی دانشکده و تصویب و تایید نهایی استاد راهنما می توانید نسبت به ارایه پروپوزال (طرح پیشنهادی تحقیق) اقدام نمایید.

مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

مهلت دفاع از پایان نامه ویژه دانشجویان ورودی ۸۸ به بعد

با سمه تعالی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد از ورودی سال ۸۸ به بعد می رساند که به استناد ماده ۱۵ آیین نامه جدید دوره کارشناسی ارشد، ابلاغیه شماره ۱۵۴/۲۱ مورخ ۱۹/۱/۸۸ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طول مدت دوره کارشناسی ارشد (شیوه های آموزشی – پژوهشی و یا آموزشی محور) حداکثر ۲.۵ سال مشتمل بر ۵ نیمسال تحصیلی می باشد.

در صورت عدم اتمام دوره در مهلت مقرردانشجو مشمول حکم محرومیت از تحصیل می شود.

تبصره: با استناد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۹/۷/۸۸ چنانچه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته در طول دوره ۱۲ واحد یا بیشتر درس پیش نیازاخذ کرده باشند یک نیمسال به طول سنوات تحصیلی اضافه می گردد.

لازم به ذکر است که ۶ واحد درس زبان جزء دروس پیش نیاز محسوب نمی گردد.

 
با آرزوی توفیق روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

انتخاب استاد راهنما - حقوق

باسمه تعالی
با سلام واحترام

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی می رساند که لازم است هر چه سریع تر نسبت به انتخاب موضوع پایان نامه خود اقدام نمایند.

تذکر: طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیشنهاد طرح تحقیق لازم است تا پایان ترم سوم دانشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود و مسلماً انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما می بایست قبل از تهیه طرح پیشنهادی تحقیق و تصویب درشورای علمی گروه حقوق و ارسال به دانشگاه صورت پذیرد و با توجه به انجام پاره ای از امور اداری مربوطه خواهشمند است ضمن همکاری با دانشکده وبا در نظر گرفتن زمان محدود نسبت به انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما اقدام فرمایید.

نکته: پیرو مذاکرات انجام شده در شورای آموزشی گروه حقوق ،دانشجویان می بایست تا پایان ترم دوم دانشجویی نسبت به انتخاب موضوع و انتخاب استاد راهنما و تصویب طرح در شورای گروه اقدام نمایند.

انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما :

دانشجویان محترم در خصوص معرفی استاد راهنمای درس پایان نامه می بایست فرم پیوست را تکمیل نموده و همراه بارزومه ایشان جهت طرح درگروه علمی حقوق، به آدرس دانشکده ارسال و یا به آدرس alvand@vu-shiraz.irایمیل نمایید.

جهت انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما از فرمی که در انتهای اطلاعیه درج شده است استفاده نمایید.

نکتهدانشجو ملزم می باشد که قبل از انتخاب موضوع پایان نامه خود ، با یکی از اساتید گروه علمی جزا و جرم شناسی دانشکده،جهت مشاوره تماس حاصل نماید.

ملاحظاتی که در خصوص تصویب موضوع باید مورد نظر قرار گیرد عبارتند از:

موضوع نباید تکراری باشد و بدین منظور دانشجو لازم است پس از تعیین کلید واژه های موضوع مورد نظر توسط استاد راهنما با مراجعه به سایتirandoc و دانشگاههای معتبر و …از تکراری نبودن موضوع اطمینان حاصل نمایند و نتیجه این جستجو را به عنوان سابقه ضمیمه فرم انتخاب موضوع پایان نامه نماید. ضمناً یک برگ A4 در خصوص بیان مساله تحقیق و پژوهش نیز ضمیمه گردد.

چنانچه در جلسه گروه علمی حقوق موضوع تصویب شد دانشجو موظف است که بلافاصله نسبت به تهیه طرح تحقیق تحت نظر استاد راهنما اقدام نماید.

اساتید مشاور به همراه تصویب طرح تحقیق در گروه علمی حقوق تعیین خواهند شد و دانشجو موظف است طی مدت ۱ ماه پس از تصویب طرح به اساتید مشاور مراجعه نماید.

تذکر(۱): با توجه به قوانین آموزشی د انشگاه شیراز شرط لازم جهت راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ، داشتن حداقل درجه استادیاری و تدریس حداقل ۲ سال درمقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی حداقل ۳ پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

تذکر (۲): دانشجویان محترم حتی الامکان میبایست استاد راهنمای خودرا از محل سکونت خود انتخاب نمایند.

تذکر (۳): استاد پیشنهادی شما می بایست حتماَ رابطه استخدامی بادولت داشته باشد در غیر این صورت دانشجو باید ضمن دادن تعهد عواقب این مساله رابپذیرد.

تذکر (۴): در مورد اساتید عضو هیات علمی دانشگاه شیراز یا اساتیدی که اسامی آنها در لیست پیشنهادی پیوست آمده است ارسال رزومه لازم نمی باشداما اگر استاد پیشنهادی شما غیر عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و یا خارج از لیست پیشنهادی پیوست می باشد حتماً لازم است رزومه ایشان را جهت بررسی در شورای آموزشی گروه حقوق و اظهار نظر نهایی به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید.

فرم انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما

لیست اساتید پیشنهادی جهت راهنمایی و مشاوره پایان نامه (ظرفیت پذیرش دانشجو برای هراستاد از بین دانشجویان ۴ نفر می باشد(

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز

انتخاب استاد راهنما کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون

بسمه تعالی
با سلام واحترام
     بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون ورودی اول ۸۷ می رساند که می بایست استاد راهنمای پایان نامه خود راحداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/ ۸۸ تعیین نمایید.
تذکر: طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیشنهاد طرح تحقیق می بایست تا پایان ترم سوم دانشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود و مسلماً انتخاب استاد راهنما می بایست قبل از تهیه طرح پیشنهادی تحقیق و تصویب درشورای علمی گروه کنترل و ارسال به دانشگاه صورت پذیرد و با توجه به انجام پاره ای از امور اداری مربوطه خواهشمند است ضمن همکاری با دانشکده تا زمان مقرر نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام فرمایید.
 
انتخاب استاد راهنما:
دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد راهنمای درس پایان نامه می بایست فرم پیوست را تکمیل نموده و پس از تایید استاد راهنما همراه با رزومه استاد محترم جهت طرح در گروه علمی کنترل، حداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/ ۸۸ به آدرس دانشکده ارسال و یا به شماره ۳۶۴۶۰۵۱۵فکس نمایید.
دانشجویان محترم توجه نمایند که در صورت تصویب و تایید گروه ، انتخاب استاد درس نهایی خواهد شد.
تذکر(۱): با توجه به قوانین آموزشی د انشگاه شیراز شرط لازم جهت راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، داشتن حداقل درجه استادیاری و تدریس حداقل ۲ سال درمقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی حداقل ۳ پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
تذکر (۲): دانشجویان محترم حتی الامکان میبایست استاد راهنمای خود را از محل سکونت خود انتخاب نمایند.
تذکر (۳): استاد انتخابی شما می بایست حتماَ رابطه استخدامی با دولت داشته باشد در غیر این صورت دانشجو باید ضمن دادن تعهد عواقب این مساله را بپذیرد.
تذکر (۴): در مورد اساتید عضو هیات علمی دانشگاه شیراز یا اساتیدی که اسامی آنها در لیست پیشنهادی پیوست آمده است ارسال رزومه لازم نمی باشد.  اما اگر استاد پیشنهادی شما غیر عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و یا خارج از لیست پیشنهادی پیوست می باشد حتماً لازم است رزومه ایشان را جهت بررسی در شورای آموزشی گروه مهندسی ازار دقیق و اتوماسیون و اظهار نظر نهایی به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید.
لیست اساتید پیشنهادی جهت راهنمایی و مشاوره پایان نامه کنترل (ظرفیت پذیرش دانشجو برای هراستاد از بین دانشجویان ۲ نفر می باشد)
پس ازارایه فرم انتخاب استاد راهنما به تحصیلات تکمیلی دانشکده و تصویب و تایید نهایی استاد راهنما می توانید نسبت به ارایه پروپوزال (طرح پیشنهادی تحقیق) اقدام نمایید
با آرزوی موفقیت روز افزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهایالکترونیکی
دانشگاه شیراز
به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone