اطلاعیه برگزاری آزمون معافی زبان انگلیسی مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول ۱۳۹۶

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۵ و ورودی های نیمسال اول ۱۳۹۶ :

احتراما ، خواهشمند است در اسرع وقت جهت اطلاع از جزئیات آزمون … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی ششم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع

تغییر ساعت کلاس مجازی ششم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع
بنا به نظر استاد محترم (آقای مهندس زارع) ساعت کلاس مجازی ششم درس گرافیک کامپیوتری – … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱ (کارشناسی ) و درس تاریخ تحولات حقوق کیفری (ارشد) گروه ۱ – آقای دکتر صادقی

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱ (کارشناسی ) و درس تاریخ تحولات حقوق کیفری (ارشد) گروه ۱ – آقای دکتر صادقی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل و باستان شناسی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل و باستان شناسی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت … ادامه...

نتایج انتقال ازشیوه آموزش محور به شیوه آموزش – پژوهش محور (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات آموزش محور – ورودی مهر ۹۵

نتایج انتقال ازشیوه آموزش محور به شیوه آموزش پژوهش محور (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات آموزش محور – ورودی مهر ۹۵

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی تغییر … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس جبرانی درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی -گروه ۱– در تاریخ ۳/۸/۹۶ ساعت … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک- گروه ۱- آقای دکتر مصلح

جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک- گروه ۱- آقای دکتر مصلح
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مصلح)، جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس شبکه های رایانه ای ۱ و شبکه های کامپیوتری – گروه ۱- آقای دکتر تاج بخش

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس شبکه های رایانه ای ۱ و شبکه های کامپیوتری – گروه ۱- آقای دکتر تاج بخش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر تاج … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس انتقال داده ها- گروه ۱- آقای مهندس فکری

تغییر ساعت کلاس مجازی درس انتقال داده ها- گروه ۱- آقای مهندس فکری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس فکری)، ساعت کلاس مجازی درس انتقال داده ها – گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم درس برنامه سازی سیستم پیشرفته -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست

تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم درس برنامه سازی سیستم پیشرفته -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شه پرست)، تاریخ کلاس مجازی پنجم … ادامه...

تغییر جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – آقای مهندس حمزه لو

تغییر جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – آقای مهندس حمزه لو
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حمزه لو)، جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱- خانم عبداله زاده

تغییر کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱- خانم عبداله زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم عبداله زاده)، کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱-از تاریخ ۲۲/۹/۹۶ به تاریخ … ادامه...