تغییر کلاس مجازی هفتم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع

تغییر کلاس مجازی هفتم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع
بنا به نظر استاد محترم (آقای مهندس زارع) کلاس مجازی هفتم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱-از … ادامه...

تغییر جلسه هفتم و هشتم درس مدیریت دانش -گروه ۱و۲– آقای دکتر ساکتی

تغییر جلسه هفتم و هشتم درس مدیریت دانش -گروه ۱و۲– آقای دکتر ساکتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساکتی)،  جلسه هفتم و هشتم درس مدیریت دانش – از … ادامه...

زمان برگزاری جلسه دهم درس ریاضی ۲ خانم دکتر فروتن

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر فروتن  جلسه دهم  درس ریاضی ۲  در تاریخ ۲۹/۲/۹۷  ۱۰-۱۲  برگزار می گردد.… ادامه...

اطلاعیه وام شهریه نیمسال دو م ۹۷-۹۶

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام شهریه می رساند که با دقت به موارد زیر توجه فرمایند:

۱ . در صورتی که متقاضی دریافت وام شهریه هستید و تاکنون در … ادامه...

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه حقوق

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه حقوقادامه...

اطلاعیه شماره ۴ :مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دومط۹۶ادامه...

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی نیمسال دوم ۹۵ می رساند:

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی نیمسال دوم ۹۵ می رساند:

 

– فرصت تعیین استاد راهنمای پایان نامه برای دانشجویان شیوه پژوهش محورادامه...

رفع مشکل سیستم انتخاب استاد راهنما جهت ورودی بهمن ۹۵ و نیاز به انتخاب مجدد استاد راهنمای درس سمینار ویژه توسط این دانشجویان

,ورودی بهمن ۹۵ جدیدادامه...

خوابگاه جهت اسکان در بازه زمانی امتحانات میان ترم در حوزه شیراز

جهت اطلاع از لیست خوابگاه  به فایل پیوست مراجعه نمایید

لیست خوابگاه های دانشجویی برای اسکان دانشجویان در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم ریاضی مهندسی ۱ اقای دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر دهقانی  جبرانی دوم درس ریاضی مهندسی ۱  در تاریخ ۱۹/۲/۹۷  ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس زبان ویژه خانم دکتر صمیمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر صمیمی  جبرانی اول درس زبان ویژه  در تاریخ ۱۹/۱/۹۷  ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس اصول علم اقتصاد ۱ اقای دکتر صدرایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صدرایی  جبرانی اول درس اصول علم اقتصاد۱ در تاریخ ۱۰/۳/۹۷  ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس اقتصاد خرد و کلان اقای دکتر صدرایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صدرایی  جبرانی اول درس اقتصاد کلان  در تاریخ ۸/۳/۹۷  ساعت  ۱۶-۱۹ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس اصول طراحی پایگاه داده

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر رضاپور  جبرانی سوم درس اصول طراحی پایگاه داده  در تاریخ ۱۸/۱/۹۷  ساعت  ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس ذخیره و بازیابی اطلاعات اقای دکتر طاهری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  طاهری  جبرانی اول درس ذخیره و بازیابی اطلاعات  در تاریخ ۱۸/۱/۹۷  ساعت  ۹-۱۱برگزار می گردد.… ادامه...