زمان برگزاری جلسه دوم درس طراحی پست های فشار قوی اقای دکتر اله بخشی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر اله بخشی، جلسه دوم درس طراحی پست های فشار قوی  در تاریخ ۲۲/۹/۹۶   ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس مکانیک سیالات اقای دکتر غنایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر غنایی، جبرانی دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک در تاریخ ۲۶/۹/۹۶   ساعت ۱۸-۲۰برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر جلسه دهم درس میدانها و امواج -گروه ۱ – خانم مهندس حمزوی

تغییر جلسه دهم درس میدانها و امواج -گروه ۱ – خانم مهندس حمزوی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حمزوی)، جلسه دهم درس میدانها و امواج -گروه ۱ – … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی سوم درس مدارهای مخابراتی اقای مهندس جلالی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای مهندس جلالی، جبرانی سوم درس مدارهای مخابراتی در تاریخ ۲۵/۹/۹۶   ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی سوم درس ریاضی ۲ اقای دکتر مراتی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر مراتی جبرانی سوم درس ریاضی  ۲ در تاریخ ۲۳/۹/۹۶   ساعت ۸-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه دوم و سوم درس طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه اقای دکتر اله بخشی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر اله بخشی جلسه دوم و سوم درس طراحی انتقال انرژی و پروژه  در تاریخ ۲۲/۹/۹۶   و ۲۹/۹/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲برگزار می … ادامه...

زمان برگزاری جلسه دوم و سوم درس طراحی پست های فشار قوی اقای دکتر اله بخشی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر اله بخشی جلسه دوم و سوم درس طراحی پست های فشار قوی  در تاریخ ۲۲/۹/۹۶   و ۲۹/۹/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار … ادامه...

زمان برگزاری جلسه نهم درس تاسیسات الکتریکی آقای مهندس حامدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای مهندس حامدی، جلسه نهم درس تاسیسات الکتریکی و پروژه  در تاریخ ۲۳/۹/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت اقای دکتر ظرافت

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر ظرافت، جبرانی اول درس مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت در تاریخ ۲۷/۹/۹۶  ساعت ۹-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی هشتم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر رستگار

تغییر تاریخ کلاس مجازی هشتم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر رستگار
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رستگار)، تاریخ کلاس مجازی هفتم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی … ادامه...

زمان برگزاری جلسه هشتم درس سیستمهای کنترل خطی اقای مهندس جوانمردی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای مهندس جوانمردی، جلسه هشتم درس سیستمهای کنترل خطی   در تاریخ ۱۲/۹/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس جبر خطی – گروه ۱- خانم مهندس پوردهی

جبرانی کلاس مجازی درس جبر خطی – گروه ۱- خانم مهندس پوردهی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس پور دهی)، جبرانی کلاس مجازی درس جبر خطی – گروه ۱- … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول و دوم درس مدار مخابراتی اقای مهندس جلالی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای مهندس جلالی جبرانی اول و دوم درس مدار مخابراتی در تاریخ ۱۲/۹/۹۶ ساعت ۸-۱۰ و ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس محاسبات عددی اقای مهندس حسینی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای مهندس ایمان حسینی، جبرانی دوم درس محاسبات عددی  در تاریخ ۸/۹/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه هفتم درس DCS اقای دکتر صفوی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر صفوی  جلسه هفتم درس اصول سیستمهای کنترل گسترده DCS  در تاریخ ۱۱/۹/۹۶  ساعت ۱۶-۱۸  برگزار می گردد.… ادامه...