اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

 

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

زمان برگزاری درس ماشینهای الکتریکی ۳ آقای دکتر محمدی

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس ماشینهای الکتریکی ۳  آقای دکتر محمدی ، جلسه دوم درس ،  در تاریخ۸/۳/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس کنترل دیجیتال و آز آقای مهندس ابول پور

 

قابل توجه دانشجویان محترم

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس کنترل دیجیتال و آز آقای مهندس ابول پور ، کلاس جبرانی دوم درس  در … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۱ -گروه ۱ آقای دکتر پوست فروش

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دوم دروس بررسی سیستمهای قدرت۲ و طراحی سیستمهای فشارقوی و پروژه- گروه ۱- آقای دکتر اقتدارپور

تغییر کلاس مجازی دوم دروس بررسی سیستمهای قدرت۲ و طراحی سیستمهای فشارقوی و پروژه- گروه ۱-   آقای دکتر اقتدارپور

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اقتدارپور)، کلاس … ادامه...

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) دو جلسه … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد، کلاس جبرانی دوم درس  ،    در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت آقای دکتر مهران بد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت آقای دکتر مهران بد، کلاس جبرانی اول درس، در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول و دوم درس الکترونیک ۱ اقای دکتر امامی

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس الکترونیک ۱ جناب اقای دکتر امامی ، کلاس مازاد اول  درس ،در تاریخ۶/۳/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ … ادامه...

تغییر کلاس مجازی مازاد درس سیستمهای کنترل خطی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

تغییر کلاس مجازی مازاد درس سیستمهای کنترل خطی -گروه ۱ آقای مهندس حسینی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)،    تغییر کلاس مجازی مازاد درس سیستمهای ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱-   آقای دکتر صفوی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، یک … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱-   خانم دکتر پایان

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر … ادامه...

تغییرجلسه دهم کلاس درس تفسیر موضوعی قران

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس تفسیر موضوعی قرآن ، اقای دکتر ساجدی جلسه دهم کلاس درس تفسیر موضوعی قران از تاریخ ۲/۳/۹۶ به تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی

یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ -گروه ۱ خانم دکتر حسینی

   بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ … ادامه...