تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱-   آقای دکتر صفوی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، کلاس مجازی درس … ادامه...

تغییر کلاس مجازی سوم درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

تغییر کلاس مجازی سوم درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر مومنی) کلاس مجازی سوم درس ابزار … ادامه...

تغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر شکر

تغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر شکر

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکرتغییر جلسه سوم … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس کنتر ل صنعتی گروه ۱- خانم مهندس کاظمی

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس کنتر ل صنعتی گروه ۱-   خانم مهندس کاظمی

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، دو جلسه کلاس جبرانی کلاس … ادامه...

کنسل شدن جلسه دوم کلاس درس کنترل صنعتی -گروه ۱ –خانم مهندس زهرا کاظمی

 

کنسل شدن جلسه دوم کلاس درس کنترل صنعتی -گروه ۱ –خانم مهندس زهرا کاظمی

          بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، جلسه دوم مجازی درس کنترل صنعتی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زارعی نژاد)، یک جلسه کلاس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکترونیکی – گروه ۱- آقای مهندس محمدی پویان

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکترونیکی – گروه ۱-   آقای مهندس محمدی پویان

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس محمدی پویان)، جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکترونیکی … ادامه...

خودخوان شدن برخی دروس رشته برق

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان رشته برق می رساند دروس ذکر شده زیر به صورت خودخوان برگزار می گردد. تاریخ و ساعت برگزاری کلاسها به شرح زیر می … ادامه...

تغییر کلاس مجازی اول درس مدار الکتریکی ۱ -گروه ۱- آقای دکتر دهقانی

تغییر کلاس مجازی اول درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱- آقای دکتر دهقانی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر دهقانی)، کلاس مجازی اول درس مدارهای الکتریکی ۱ از تاریخ … ادامه...

تغییر استاد درس شناسایی سیستمها -گروه ۱ – از خانم دکتر دهقانی به آقای دکتر عارفی

تغییر استاد درس شناسایی سیستمها -گروه ۱ – از خانم دکتر دهقانی به آقای دکتر عارفی

بنا به نظر معاونت دانشکده استاد درس شناسایی سیستمها -گروه ۱ – از خانم … ادامه...

تغییر استاد درس ماشین های مخصوص -گروه ۱ – از آقای دکتر محمدی به آقای دکتر قنبری

تغییر استاد درس ماشین های مخصوص -گروه ۱ – از آقای دکتر محمدی به آقای دکتر قنبری

استاد درس ماشین های مخصوص -گروه ۱ – از آقای دکتر محمدی به … ادامه...

اضافه شدن درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر دهقانی

اضافه شدن درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر دهقانی

بنا به نظر معاونت دانشکده ، درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر دهقانی به رشته … ادامه...

تغییر استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی پویان

تغییر استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی پویان

استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی … ادامه...

اضافه شدن دروس فیزیک ۱(رشته برق) –دکتر پوست فروش برنامه نویسی کامپیوتر و برنامه سازی کامپیوتر(رشته برق) آقای مهندس وفامند و ریاضی ا (رشته کامپیوتر و برق) – آقای دکترفرجام- مبانی سازمان و مدیریت (رشته جهانگردی)- دکتر هاشمی

اضافه شدن دروس فیزیک ۱(رشته برق) –دکتر پوست فروش برنامه نویسی کامپیوتر و برنامه سازی کامپیوتر(رشته برق) آقای مهندس وفامند و ریاضی ا (رشته کامپیوتر و برق) – آقای دکترفرجام-… ادامه...

کنسل شدن جلسه اول برخی دروس

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه اول کلاسهای ذکر شده برگزار نمی گردد:

کنترل صنعتی – خانم مهندس زهرا کاظمی

کنترل نوین – خانم مهندس

ادامه...