زمان برگزاری جبرانی جلسه اول و همچنین جلسه دوم درس PLC اقای دکتر صفوی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکترصفوی، جبرانی جلسه اول درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۶  ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.

به … ادامه...

تغییر برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳- گروه ۱- خانم مهندس مهرابی

تغییر برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳- گروه ۱- خانم مهندس مهرابی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مهرابی)، برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳-از سه شنبه ها به چهارشنبه ها … ادامه...

کنسل شدن برنامه کلاسی درس زبان انگلیسی ویژه گروه ۲– خانم دکتر صمیمی

کنسل شدن برنامه کلاسی درس زبان انگلیسی ویژه گروه ۲ – خانم دکتر صمیمی
به اطلاع می رساند با توجه به عدم حد نصاب گروه ۲ درس زبان انگلیسی ویژه … ادامه...

دو گروه شدن درس زبان انگلیسی ویژه – خانم دکتر صمیمی

دو گروه شدن درس زبان انگلیسی ویژه – خانم دکتر صمیمی
بنا به نظر دانشکده درس زبان انگلیسی ویژه دو گروه شد.(شایان ذکر است برنامه این درس در سایت دانشکده … ادامه...

لغو جلسه اول برخی از کلاسهای بخش برق

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه اول کلاسهای ذکر شده برگزار نمی گردد:

ماشین های مخصوص

اقای دکتر محمدی

بررسی سیستمهای قدرت ۲

اقای دکتر کیهان اصل

طراحی خطوط

ادامه...

زمان برگزاری جلسه اول درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت اقای دکتر رمضانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر امین رمضانی جلسه اول درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت، در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶برگزار می گردد.… ادامه...

اطلاعیه برنامه کلاسی ،برنامه آزمایشگاه وکارگاه، امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

اطلاعیه برنامه کلاسی ،برنامه آزمایشگاه وکارگاه، امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات … ادامه...

برنامه آزمایشگاه و کارگاه بخش برق و کامپیوتر نیمسال دوم ۹۷-۹۶

جهت مشاهده برنامه آزمایشگاه و کارگاه بخش برق و کامپیوتر نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به لینکهای زیر مراجعه نمایید.
آزمایشگاه-بخش برق
برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر
برنامه-آز فیزیک ۱
برنامه کارگاه عمومیادامه...

زمان برگزاری مازاد اول درس فیزیک ۱ اقای دکتر پوست فروش

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر پوست فروش،  مازاد اول درس فیزیک ۱ در تاریخ ۷/۱۰/۹۶ ساعت۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری مازاد دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک اقای دکتر غنایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر غنایی،  مازاد دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک در تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری مازاد اول درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و ماشینهای الکتریکی اقای دکتر قنبری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر قنبری،  مازاد اول درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و ماشینهای الکتریکی در تاریخ ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس میدان ها و امواج اقای دکتر حمزوی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر حمزوی،  جبرانی دوم درس میدان ها و امواج  در تاریخ ۴/۱۰/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس طراحی خطوط اقای دکتر اله بخشی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر اله بخشی،  جبرانی دوم درس طراحی خطوط انتقال در تاریخ ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس طراحی پست های فشارقوی اقای دکتر اله بخشی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر اله بخشی،  جبرانی اول درس طراحی پست های فشار قوی در تاریخ ۲/۱۰/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری مازاد اول درس مدارهای الکتریکی ۳ اقای دکتر امامی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر امامی،  مازاد اول درس مدارهای الکتریکی ۳ در تاریخ ۲/۱۰/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...