زمان برگزاری مازاد اول درس کنترل غیر خطی آقای دکتر عارفی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر عارفی،  مازاد اول درس کنترل غیر خطی در تاریخ ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم اول ۹۶-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ در شهرهای اصفهان ،اهواز، تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی، عمان و مالزی

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

زمان برگزاری مازاد اول درس مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال آقای دکتر آسمانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر آسمانی،  مازاد اول درس مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال  در تاریخ ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس ماشین های مخصوص اقای دکتر محمدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر محمدی،  جبرانی اول درس ماشین های مخصوص  در تاریخ ۲/۱۰/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس ریاضی ۱ اقای دکتر فرجود

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر فرجود مازاد دوم درس ریاضی ۱ در تاریخ ۳/۱۰/۹۶   ساعت  ۸- ۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک اقای دکتر غنایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر غنایی جبرانی دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک در تاریخ ۲۷/۹/۹۶   ساعت ۱۸-۲۰برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زارعی نژاد)، کلاس جلسه دهم درس … ادامه...

زمان برگزاری جلسه اول درس فیزیک ۱ اقای دکتر پوست فروش

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم آقای دکتر پوست فروش،  جلسه اول درس فیزیک ۱  در تاریخ ۵/۱۰/۹۶   ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس ماشین های الکتریکی ۲ اقای دکتر محمدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی، ) جبرانی دوم درس ماشین های الکتریکی ۲  در تاریخ ۲۷/۹/۹۶   ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه دوم درس طراحی پست های فشار قوی اقای دکتر اله بخشی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر اله بخشی، جلسه دوم درس طراحی پست های فشار قوی  در تاریخ ۲۲/۹/۹۶   ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس مکانیک سیالات اقای دکتر غنایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر غنایی، جبرانی دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک در تاریخ ۲۶/۹/۹۶   ساعت ۱۸-۲۰برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر جلسه دهم درس میدانها و امواج -گروه ۱ – خانم مهندس حمزوی

تغییر جلسه دهم درس میدانها و امواج -گروه ۱ – خانم مهندس حمزوی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حمزوی)، جلسه دهم درس میدانها و امواج -گروه ۱ – … ادامه...