یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ماشینهای الکتریکی ۲ و بررسی سیستمهای قدرت ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر صامت

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ماشینهای الکتریکی ۲ و بررسی سیستمهای قدرت ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر صامت

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر صامت) یک … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس کنترل صنعتی- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس کنترل صنعتی- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس کنترل صنعتی – گروه … ادامه...

اصلاحیه آزمایشگاه فیزیک ۱ و ۲

آزمایشگاه فیزیک ۱

آزمایشگاه فیزیک ۲

لطفا جهت مشاهده تغییر و  تعیین گروه آزمایشگاه فیزیک ۱ و ۲ و نیز گروه بندی  کلیه  آزمایشگاهها و کارگاهها به اطلاعیه (تعیین گروه … ادامه...

آزمایشگاه فیزیک ۱ و۲

آزمایشگاه فیزیک ۱ و ۲

به اطلاع می رساند اصلاحیه برنامه آزمایشگاه فیزیک ۱ و ۲ بزودی روی سایت قرار خواهد گرفت.

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی… ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص آزمون معافی زبان انگلیسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ به بعد :

دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ می توانند  با ارفاق در آزمون معافی زبان در تاریخ ۹۴/۶/۵ شرکت نمایند . در ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی هفتم درس ماشینهای مخصوص- گروه ۱–آقای دکتر محمدی

کنسل شدن کلاس مجازی هفتم درس ماشینهای مخصوص- گروه ۱–آقای دکتر محمدی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، کنسل شدن کلاس مجازی هفتم درس ماشینهای مخصوص – گروه … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی هفتم درس کنترل صنعتی- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

کنسل شدن کلاس مجازی هفتم درس کنترل صنعتی- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، کنسل شدن کلاس مجازی هفتم درس کنترل صنعتی- گروه ۱– … ادامه...

برنامه تعیین گروه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳

برنامه تعیین گروه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۴-۹۳

آزمایشگاه فیزیک ۲

آزمایشگاه فیزیک ۱

آزماشگاههای بخش برق
آزمایشگاه میکروپروسسور ۲ بخش برق
آزمایشگاههای بخش کامپیوتر
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ادامه...

کلاس مجازی جبرانی الکترونیک قدرت،آقای دکتر قنبری

کلاس مجازی جبرانی الکترونیک قدرت،آقای دکتر قنبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی الکترونیک قدرت،آقای دکتر قنبری در تاریخ ۰۶/۰۴/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد.

واحد آموزش… ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری در مورد آزمون معافی زبان انگلیسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد :

پیرو دستور  جدید معاونت محترم آموزش دانشگاه شیراز دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ مجاز به شرکت در آزمون انگلیسی معافی مورخ ۹۴/۶/۵ خواهند بود ادامه...

تغییر در کلاس مجازی ششم کنترل پیشرفته ،جناب آقای دکتر جعفر زارعی

تغییر در کلاس مجازی ششم کنترل پیشرفته ،جناب آقای دکتر جعفر زارعی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم کنترل پیشرفته ،جناب آقای دکتر جعفر زارعی از تاریخ ۰۶/۰۳/۹۴ … ادامه...

یک جلسه مجازی مازاد وکلاس مجازی دهم برنامه سازی رایانه ایی و برنامه سازی کامپیوتر آقای دکتر فاضل

یک جلسه مجازی مازاد وکلاس مجازی دهم برنامه سازی رایانه ایی و برنامه سازی کامپیوتر آقای دکتر فاضل

بنا بنظر استاد محترم درس:

  • کلاس مجازی دهم برنامه سازی رایانه ایی
ادامه...

تغییر کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی،آقای دکتر روپایی

تغییر کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی،آقای دکتر روپایی

بنا بنظر استاد محترم درس ، کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی،آقای دکتر روپایی از تاریخ ۴/۳/۹۳ به تاریخ ۲/۳/۹۳ ساعت … ادامه...

اطلاعیه مهم آزمون معافی زبان انگلیسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی سال۱۳۹۲ به  ما قبل :

بنا به پیشنهاد  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشجویانی که حداقل  ۲ بار در آزمون معافی زبان انگلیسی ادامه...

اطلاعیه مهم زبان معافی انگلیسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد :

به آگاهی می رساند دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد   دانشکده  ورودی سال ۱۳۹۲ و ماقبل آن الزاما می بایست قبل از جلسه دفاع ادامه...