تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم درس برنامه سازی سیستم پیشرفته -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست

تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم درس برنامه سازی سیستم پیشرفته -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شه پرست)، تاریخ کلاس مجازی پنجم … ادامه...

تغییر جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – آقای مهندس حمزه لو

تغییر جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – آقای مهندس حمزه لو
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حمزه لو)، جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی

یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس اکرمی)، یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخارزاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، کلاس مجازی پنجم درس ریاضی ۲ -در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی گسسته ۲ واحدی- گروه ۱–آقای دکتر منصوری

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی گسسته ۲ واحدی- گروه ۱–آقای دکتر منصوری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر منصوری) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ریاضی … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...

اضافه شدن درس نظریه زبانها و ماشین ها به دروس رشته کارشناسی نرم افزار کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارائه آن به صورت خودخوان -گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی

اضافه شدن درس نظریه زبانها و ماشین ها به دروس رشته کارشناسی نرم افزار کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارائه آن به صورت خودخوان -گروه ۱ – خانم مهندس آشور … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر جلسه پنجم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– خانم مهندس مظفری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر جلسه پنجم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– خانم مهندس مظفری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مظفری )یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم و کنسل شدن جلسه ششم درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر

تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم و کنسل شدن جلسه ششم درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کرمی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی اول دروس مدیریت زنجیره عرضه و اقتصاد مهندسی-گروه ۱ – خانم دکتر زرین پور

یک جلسه کلاس جبرانی اول دروس مدیریت زنجیره عرضه و اقتصاد مهندسی-گروه ۱ – خانم دکتر زرین پور
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر زرین پور)، یک جلسه کلاس … ادامه...

حذف درس ریاضی مهندسی ۲ واحدی و درس طراحی سیستمهای VLSI

حذف درس ریاضی مهندسی ۲ واحدی و درس طراحی سیستمهای VLSI
بنا بنظر معاون محترم آموزشی، درس ریاضی مهندسی ۲ واحدی و درس طراحی سیستمهای VLSI به دلیل نرسیده به … ادامه...

ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی پیوسته نرم افزار و کارشناسی فناوری اطلاعات

ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی پیوسته نرم افزار و کارشناسی فناوری اطلاعات
بنا بنظر معاون دانشکده دروس زیر به دلیل نرسیدن به حد نصاب به صورت خودخوان برگزار خواهد شد. … ادامه...