تغییر کلاس جلسه ششم درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی

تغییر کلاس جلسه ششم درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینی)، کلاس جلسه هفتم درس فیزیک ۱-گروه۱ – از تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ – خانم دکتر دانائیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ – خانم دکتر دانائیان
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دانائیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی چهارم و جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی چهارم و جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی چهارم اخلاق و تربیت … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دروس گرافیک کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات از خودخوان به عادی

تغییر کلاس مجازی دروس گرافیک کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات از خودخوان به عادی
بنا به نظر رئیس بخش کامپیوتر دروس گرافیک کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات از خودخوان به … ادامه...

اعلام برگزاری درس گرافیک کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات ۲ به صورت ده جلسه ای

به اطلاع می رساند درس گرافیک کامپیوتری آقای مهندس زارع و مهندسی فناوری اطلاعات ۲ خانم مهندس ازوجی به صورت ده جلسه ای برگزار می گردد.

برنامه کلاسی این دروس … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع

تغییر کلاس مجازی دوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع
بنا به نظر استاد محترم (آقای مهندس زارع) کلاس مجازی دوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱-از … ادامه...

زمان برگزاری درس ریاضی مهندسی اقای دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر دهقانی جبرانی اول  درس ریاضی مهندسی ۲و ۳ واحدی در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶  برگزار می گردد.… ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس مهندسی نرم افزار ۱ اقای دکتر روستایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر روستایی جبرانی اول درس مهندسی نرم افزار ۱  در تاریخ ۲/۱۲/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر زمان برگزاری درس الکترونیک دیجیتال و مدار الکترونیکی

به اطلاع می رساند درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال آقای دکتر سجاد دهقانی از شنبه به دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶تغییر یافت.… ادامه...

تغییر زمان برگزاری درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال اقای دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند زمان برگزاری درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال آقای دکتر دهقانی از شنبه به دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶  تغییر یافت.… ادامه...

ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی پیوسته نرم افزار و کارشناسی فناوری اطلاعات به صورت خودخوان

ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی پیوسته نرم افزار و کارشناسی فناوری اطلاعات به صورت خودخوان
بنا بنظر معاون دانشکده دروس زیر به دلیل نرسیدن به حد نصاب به صورت خودخوان … ادامه...

ادغام برخی دروس رشته کامپیوتر

ادغام برخی دروس رشته کامپیوتر
بنا به نظر معاونت دانشکده کلاسهای دروس ریاضی مهندسی ۲ واحدی با ریاضی مهندسی ۳ واحدی (آقای دکتر دهقانی)و الکترونیک دیجیتال با مدارهای الکترونیکی رشته … ادامه...

تغییر کلاس جلسه ششم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی

تغییر کلاس جلسه ششم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس ازوجی)، کلاس جلسه ششم درس درس سیستم عامل از تاریخ … ادامه...