لینک کلاس توجیهی

توضیحات کارشناس انفورماتیک در مورد کاربری سیستم

توضیحات کارشناس آموزش در مورد سیستم آموزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

توضیحات کارشناس آموزش در مورد سیستم آموزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسیادامه...

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات میان ترم … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای عمومی۲،آقای دکتر ساداتی

کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای عمومی۲،آقای دکتر ساداتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای عمومی۲،آقای دکتر ساداتی در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ برگزار میگردد… ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر جلسه دهم درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر جلسه دهم درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱-گروه ۱ – آقای دکترصبوری پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱-گروه ۱ – آقای دکترصبوری پور

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکترصبوری پور) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق مدنی ۷ -گروه ۱ – آقای دکتر رجب زاده

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق مدنی ۷ -گروه ۱ – آقای دکتر رجب زاده

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رجب زاده) دو جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی ادله اثبات دعوی- گروه ۱- آقای دکتر لطفی

یک جلسه کلاس جبرانی ادله اثبات دعوی- گروه ۱- آقای دکتر لطفی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر لطفی)، یک جلسه کلاس جبرانی ادله اثبات دعوی -گروه ۱- در ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مالکیت معنوی- گروه ۱- آقای دکتر علیدادی

 

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مالکیت معنوی- گروه ۱-   آقای دکتر علیدادی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیدادی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی مالکیت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر زرنشان) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی وارمنستان

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در ادامه...

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان

کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان در تاریخ ۰۴/۱۰/۹۵ ساعتهای ۱۵ – ۱۴ … ادامه...

کلاس مجازی مازاد حقوق مدنی۸؛آقای دکتر سربازیان

کلاس مجازی مازاد حقوق مدنی۸؛آقای دکتر سربازیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد حقوق مدنی۸؛آقای دکتر سربازیان در تاریخ ۰۵/۱۰/۹۵ ساعتهای ۱۶:۱۰ – ۱۴:۳۰برگزار خواهد شد.… ادامه...

کلاس مجازی جبرانی متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان

کلاس مجازی جبرانی متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان در تاریخ ۰۶/۱۰/۹۵ ساعتهای ۱۷:۳۰ – ۱۶:۳۰برگزار خواهد شد.… ادامه...