تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی به زبان خارجی ۲ و حقوق بین المللی محیط زیست -گروه ۱ –

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی به زبان خارجی ۲ و حقوق بین المللی محیط زیست -گروه ۱ – … ادامه...

تغییر استاد درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی –گروه۱

تغییر استاد درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی –گروه ۱
بنا بنظر معاون دانشکده درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی –گروه ۱– از اقای … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه ۱ – آقای فاتحی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه ۱ – آقای فاتحی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای فاتحی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی … ادامه...

تغییر استاد درس حقوق بین الملل عمومی ۱ (کارشناسی) گروه ۲

تغییر استاد درس حقوق بین الملل عمومی ۱ (کارشناسی) –گروه۲
بنا بنظر معاون دانشکده درس حقوق بین الملل عمومی ۱ (کارشناسی) –گروه۲ – از اقای دکتر محمدی به آقای دکتر … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس متون فقه ۲-گروه ۲-و متون فقه ۳-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس متون فقه ۲-گروه ۲-و متون فقه ۳-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیل پور) کلاس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول فقه ۲ -گروه ۱–آقای طلعتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول فقه ۲ -گروه ۱–آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای طلعتی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس اصول فقه ۲ -گروه ۱– … ادامه...

تغییر روز کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری -گروه ۱- آقای دکتر ابراهیمی

تغییر روز کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری -گروه ۱- آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، کلاس مجازی درس تاریخ حقوق کیفری -گروه ۱- از … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری

تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیری)، کلاس مجازی درس تجارت۱ -گروه ۲-از تاریخ … ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری: تغییر تاریخ جلسه ششم کلاس مجازی برخی دروس

اطلاعیه مهم و فوری
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
به استحضار می رساند جلسه ششم کلاس مجازی برخی دروس که در تاریخ های شنبه ۲۵ و یک شنبه ۲۶ و … ادامه...

بسیار مهم: تغییر آدرس در برخی حوزه های امتحانی

دانشجویان گرامی با توجه به تغییر برخی حوزه های امتحانی ،لطفا به طور حتم به اطلاعیه مربوط به مکان حوزه های امتحانی مراجعه نمایید. … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

اطلاعیه دروسی که امتحان پایان ترم ندارد

اطلاعیه دروسی که امتحان پایان ترم نداردادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال اول ۹۷

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال اول ۹۷-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...