تغییر تاریخ و ساعت برگزاری کلاس مجازی جبرانی آیین دادرسی کیفری ۱ دکتر یوسفی

بدینوسیله به اطلاع می رساند  بنا به نظر استاد محترم  درس  آیین دادرسی کیفری ۱  جناب آقای دکتر یوسفی  ،زمان برگزاری کلاس مجازی جبرانی پنجم این درس از تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی پنجم و ششم درس ایین دادرسی کیفری۱ دکتر یوسفی

به اطلاع می رساند  بنا به نظر استاد محترم درس ،کلاس جبرانی پنجم درس ایین دادرسی کیفری ۱ در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰برگزار می گردد.

همچنین کلاس جبرانی ششم در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس کار تحقیقی ۱

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی اول درس کار تحقیقی ۱ در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵ ساعت ۱۷-۱۶برگزار می گردد.

دانشکده آموزشهای الکترونیکی… ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی ۳-گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی ۳-گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق … ادامه...

تغییرجلسه سوم کلاس مجازی درس داوری بین الملل -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

تغییرجلسه سوم کلاس مجازی درس داوری بین الملل -گروه ۱ –آقای دکتر ایزدی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، جلسه سوم کلاس مجازی درس داوری … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیل پور) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس حقوق تطبیقی -گروه ۱- خانم عبداله زاده

تغییر کلاس مجازی درس حقوق تطبیقی -گروه ۱- خانم عبداله زاده

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم عبداله زاده)، کلاس مجازی درس حقوق تطبیقی -گروه ۱-از تاریخ ۱۱/۱۲/۹۵   به تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۳-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۳-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیل پور) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱-   خانم دکتر پایان

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق کار-گروه ۱ – خانم دکتر شجاعیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق کار-گروه ۱ – خانم دکتر شجاعیان

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر شجاعیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق کار-گروه … ادامه...

درخواست تغییر حوزه امتحانی

اطلاعیه مهم و فوری

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به استحضار می رساند دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۵ بنا به ضرورت مستند، خواهان تغییر حوزه امتحانی می … ادامه...

تغییر جلسه مجازی سوم درس حقوق مدنی ۳-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی

تغییر جلسه مجازی سوم درس حقوق مدنی ۳-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رودیجانی) جلسه مجازی سوم درس حقوق مدنی ۳-گروه ۱ … ادامه...

تغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر شکر

تغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر شکر

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکرتغییر جلسه سوم … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زارعی نژاد)، یک جلسه کلاس … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی جبرانی درس آیین دادرسی کیفری ۱ (کارشناسی حقوق) گروه ۱–آقای دکتر یوسفی

دو جلسه کلاس مجازی جبرانی درس آیین دادرسی کیفری ۱ (کارشناسی حقوق) گروه ۱–آقای دکتر یوسفی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر یوسفی)، دو جلسه کلاس مجازی جبرانی۲ درس … ادامه...