یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی

جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱- در تاریخ … ادامه...

تغییر کلاس جبرانی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱- آقای دکتر خانی والی زاده

تغییر کلاس جبرانی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱- آقای دکتر خانی والی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خانی والی زاده)، جبرانی کلاس مجازی حقوق اساسی ۱- … ادامه...

تغییر کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی -گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

تغییر کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی -گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی- گروه ۱- از تاریخ ۳/۱۰/۹۷ به تاریخ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی دروس مدنی ۱-گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی

جبرانی کلاس مجازی دروس مدنی ۱-گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، جبرانی کلاس مجازی درس مدنی ۱-گروه ۲-در تاریخ ۱/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی دروس مدنی ۱-گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی

جبرانی کلاس مجازی دروس مدنی ۱-گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، جبرانی کلاس مجازی درس مدنی ۱-گروه ۲-در تاریخ ۳/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون حقوقی به زبان خارجی -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون حقوقی به زبان خارجی -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، سه جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۲ و بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۲ و بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

دوجلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس مسئولیت بین المللی -گروه ۱- آقای دکتر زمانی

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس مسئولیت بین المللی -گروه ۱- آقای دکتر زمانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زمانی)،دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مسئولیت بین … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای طلعتی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱– … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ تحولات حقوق بین الملل -گروه ۱- آقای دکتر زمانی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ تحولات حقوق بین الملل -گروه ۱- آقای دکتر زمانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زمانی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

مازاد کلاس مجازی درس مقدمه علم حقوق -گروه ۲- آقای دکتر مبین

مازاد کلاس مجازی درس مقدمه علم حقوق -گروه ۲- آقای دکتر مبین
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مبین)، مازاد کلاس مجازی درس مقدمه علم حقوق -گروه ۲- در … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱- آقای دکتر خانی والی زاده

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱- آقای دکتر خانی والی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خانی والی زاده)، جبرانی کلاس مجازی حقوق اساسی ۱- … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )
بنا به نظر استاد محترم درس ((آقای دکتر یوسفی )) یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس حقوق بشر در اسلام ۲واحدی-گروه۲ – آقای دکتر صادقی اول

یک جلسه کلاس مازاد درس حقوق بشر در اسلام ۲واحدی-گروه۲ – آقای دکتر صادقی اول
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی اول)، یک جلسه کلاس مازاد درس حقوق … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس جامعه شناسی حقوق -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول

یک جلسه کلاس مازاد درس جامعه شناسی حقوق -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی اول)، یک جلسه کلاس مازاد درس جامعه شناسی … ادامه...