تغییر تاریخ کلاس مجازی درس متون فقه جزایی -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس متون فقه جزایی -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، تاریخ کلاس مجازی درس متون فقه جزایی – … ادامه...

تغییر ساعت درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی

تغییر ساعت درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قرشی)، ساعت درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ و مالکیت معنوی –خانم دکتر ذاکری نیا

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ و مالکیت معنوی –خانم دکتر ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱ و حقوق اداری ۲- گروه ۱–آقای دکتر خانی والی زاده

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱ و حقوق اداری ۲- گروه ۱–آقای دکتر خانی والی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خانی والی زاده)، جبرانی … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس حقوق مدنی ۸ اقای دکتر سربازیان

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر سربازیان جبرانی اول درس  حقوق مدنی ۸ در تاریخ ۱۹/۲/۹۷  ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه حقوق

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه حقوقادامه...

اطلاعیه شماره ۴ :مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دومط۹۶ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس زبان ویژه خانم دکتر صمیمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر صمیمی  جبرانی اول درس زبان ویژه  در تاریخ ۱۹/۱/۹۷  ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس اقتصاد خرد و کلان اقای دکتر صدرایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صدرایی  جبرانی اول درس اقتصاد کلان  در تاریخ ۸/۳/۹۷  ساعت  ۱۶-۱۹ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به … ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶

 … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی میان ترم نیمسال دوم۹۶-ادامه...

جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۱ و مدنی ۱-گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی

جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۱ و مدنی ۱-گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، کلاس مجازی دروس تجارت۱ و مدنی ۱-گروه ۲-در … ادامه...

بسیار مهم: دروسی که در نیمسال دوم ۹۶ امتحان میان ترم ندارد

قابل توجه دانشجویان محترم:
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دروس اعلام شده زیر در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ امتحان میانترم ندارد:

 ۱- مبانی تربیت بدنی ۱     دکتر کوشکی
 ۲- … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی … ادامه...