یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس حقوق سازمانهای بین المللی – گروه ۱- آقای دکتر فشندی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس حقوق سازمانهای بین المللی – گروه ۱-   آقای دکتر فشندی

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳

جهت مشاهده برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ ، میتوانید به سایت اصلی دانشکده(vus.ir)،لینک برنامه امتحانات … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱ و متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱ و متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، یک جلسه کلاس مازاد … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان

تغییر در کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان از … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی دهم درس مبانی جامعه شناسی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول

تغییر ساعت کلاس مجازی دهم درس مبانی جامعه شناسی   -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی اول)، ساعت کلاس مجازی ششم درس مبانی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دهم درس جرمشناسی (کارشناسی)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

تغییر کلاس  مجازی دهم  درس جرمشناسی (کارشناسی)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، کلاس  مجازی دهم  درس جرمشناسی (کارشناسی)– گروه ۱ از  تاریخ   ۱۴/۱۰/۹۳  ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی دهم درس اصول روابط بین الملل -گروه ۱ – آقای دکتر قرشی

تغییر ساعت کلاس مجازی دهم درس اصول روابط بین الملل -گروه ۱ – آقای دکتر قرشی

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قرشی)، تغییر ساعت کلاس مجازی دهم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱-گروه ۱- آقای دکتر هادیان

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱-گروه ۱- آقای دکتر هادیان

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱-گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق مدنی ۴ و ادله اثبات دعوی و آیین دادرسی مدنی ۲، گروه ۱- آقای دکتر لطفی

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر لطفی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق مدنی ۴ و ادله اثبات دعوی و آیین دادرسی مدنی  ۲، گروه ۱-  در تاریخ … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دهم مبانی علم اقتصاد؛آقای دکتر صدرایی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم مبانی علم اقتصاد؛آقای دکتر صدرایی از تاریخ ۸/۱۰/۹۳ به تاریخ ۱۱/۱۰/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ تغییر نمود.… ادامه...

جبرانی کلاس مجازی اول درس متون حقوقی به زبان خارجی(ارشد) – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رایجیان)، جبرانی کلاس مجازی اول درس متون حقوقی به زبان خارجی (ارشد)- گروه ۱- در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

تغییر تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی ششم انقلاب اسلامی و ریشه های آن،گروه۱ ؛آقای دکتر زارعی نژاد

تغییر کلاس مجازی ششم انقلاب اسلامی و ریشه های آن،گروه۱ ؛آقای دکتر زارعی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم انقلاب اسلامی و ریشه های آن،گروه۱ ؛آقای دکتر … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی دروس حقوق جزای عمومی۳و۲،حقوق جزای اختصاصی۳؛آقای دکتر سالاری

کلاس مجازی جبرانی دروس حقوق جزای عمومی۳و۲،حقوق جزای اختصاصی۳؛آقای دکتر سالاری

بنا بنظر استاد محترم درس در تاریخ ۱۳/۹/۹۳،

  1. کلاس مجازی جبرانی درس حقوق جزای عمومی ۲؛آقای دکتر سالاری در
ادامه...

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق مدنی ۳ -آقای دکتر عامری

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق مدنی ۳ –آقای دکتر عامری

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عامری)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق … ادامه...