مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی ادامه...

اطلاعیه شماره ۴برگزاری امتحانات امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۴برگزاری امتحانات امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...

کلاس مجازی جبرانی طراحی پایگاه داده ها،آقای دکتر رضاپور

کلاس مجازی جبرانی طراحی پایگاه داده ها،آقای دکتر رضاپور

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی پایگاه داده ها،آقای دکتر رضاپور در تاریخ ۱۷/۸/۹۳ ساعت ۲۰ – ۱۸ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک،آقای دکتر فخراحمد

کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک،آقای دکتر فخراحمد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک،آقای دکتر فخراحمد در تاریخ ۱۵/۸/۹۳ ساعت ۱۶ – ۱۴ … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳ برگزاری امتحانت میان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳)

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۳ برگزاری امتحانت میان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳)

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی تفسیر موضوعی قرآن،آقای دکتر ساجدی

کلاس مجازی جبرانی تفسیر موضوعی قرآن،آقای دکتر ساجدی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی تفسیر موضوعی قرآن،آقای دکتر ساجدی در تاریخ ۱۷/۸/۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰ برگزار خواهد … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک گروههای۲و۱؛ آقای دکتر خوارزمی

کلاس مجازی جبرانی شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک گروههای۲و۱؛آقای دکتر خوارزمی

بنا بنظر استاد محترم درس،در تاریخ ۱۹/۸/۹۳ در ساعت ۲۰ – ۱۸ کلاس مجازی جبرانی شبکه های کامپیوتری … ادامه...

اطلاعیه شماره۲برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

اطلاعیه شماره۲برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

بدین وسیله به اطلاع میرساند که جهت دروس :

مبانی تئوری … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی فناوریهای تجارت الکترونیک گروه۱،آقای دکتر اکبری

کلاس مجازی جبرانی فناوریهای تجارت الکترونیک گروه۱،آقای دکتر اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی فناوریهای تجارت الکترونیک گروه۱،آقای دکتر اکبری

در تاریخ ۱۸/۸/۹۳ ساعت ۱۸ – ۱۶ … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی پنجم مدیریت پروژه های نرم افزار گروه۱،آقای دکتر اکبری

تغییر در کلاس مجازی پنجم مدیریت پروژه های نرم افزار گروه۱،آقای دکتر اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی پنجم مدیریت پروژه های نرم افزار گروه۱،آقای دکتر اکبری از … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ – خانم دکتر دانائیان

یک جلسه کلاس جبرانیمجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ – خانم دکتر دانائیان

 بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دانائیان) یک جلسه کلاس جبرانیمجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ –  … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طاهری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱– در … ادامه...

کلاس مجازی مازاد منابع سازمانی گروههای۲و۱

کلاس مجازی مازاد منابع سازمانی گروههای۲و۱

بنا بنظر استاد محترم درس،در تاریخ ۱۴/۸/۹۳ کلاس مجازی مازاد منابع سازمانی گروههای۲و۱ در ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار خواهد شد.… ادامه...

تغییر در کلاس مجازی پنجم سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته،آقای دکتر هاشمی

تغییر در کلاس مجازی پنجم سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته،آقای دکتر هاشمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی پنجم سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته،آقای دکتر هاشمی از تاریخ ۱۴/۸/۹۳ … ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

جهت مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس در امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال … ادامه...