کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل و باستان شناسی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل و باستان شناسی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱در تاریخ … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر عامری

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر عامری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عامری)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس … ادامه...

یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری
بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم دکتر شکاری)، یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی در تاریخ … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان دوم -گروه ۱- خانم دکتر منوچهری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان دوم -گروه ۱- خانم دکتر منوچهری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر منوچهری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان دوم -گروه … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه ۱- آقای مهندس روحانی

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه ۱- آقای مهندس روحانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس روحانی)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه … ادامه...

تغییرجلسه سوم به بعد کلاس مجازی درس زبان انگلیسی تخصصی۱ – گروه ۱- خانم دکتر مهرزاد

تغییرجلسه سوم به بعد کلاس مجازی درس زبان انگلیسی تخصصی۱ – گروه ۱- خانم دکتر مهرزاد
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر مهرزاد)، جلسه سوم به بعد کلاس مجازی … ادامه...

اطلاعیه ثبت نام اختیاری در کلاس حضوری تافل

اطلاعیه ثبت نام در کلاس حضوری تافل در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه شیراز :

به استحضار می رساند مرکز آموزش های آزاد دانشگاه شیراز واقع در  خیابان قم آباد … ادامه...

تغییر تاریخ و ساعت کلاس مجازی اصول علم اقتصاد۲ (کلان)- آقای دکتر صمدی

تغییر تاریخ و ساعت کلاس مجازی اصول علم اقتصاد۲ (کلان)- آقای دکتر صمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صمدی)، تغییر تاریخ و ساعت کلاس مجازی اصول علم اقتصاد۲ … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس فرهنگ عامه-گروه ۱- خانم دکتر معاون

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس فرهنگ عامه-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، کلاس مجازی اول درس فرهنگ عامه-گروه ۱در تاریخ ۲۷/۶/۹۶ کنسل … ادامه...

کنسل شدن جلسه اول درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی -گروه ۱ – آقای عامری

کنسل شدن جلسه اول درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی -گروه ۱ – آقای عامری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای عامری)، جلسه اول درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی -گروه ۱ … ادامه...

کنسل شدن جلسه اول درس باستان شناسی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کنسل شدن جلسه اول درس باستان شناسی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی)، جلسه اول درس باستان شناسی ایران-گروه ۱ –در تاریخ … ادامه...

برگزار نشدن بعضی از دروس در هفته اول برگزاری کلاسها

برگزار نشدن بعضی از دروس در هفته اول برگزاری کلاسها
به اطلاع می رساند برخی دروس به شرح زیر در هفته اول برگزاری کلاسها برگزار نخواهد شد شایان ذکر است … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

 

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...