اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات میان ترم … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس باستان شناسی ایران – گروه ۱- آقای دکتر عسگری

جبرانی کلاس مجازی درس باستان شناسی ایران – گروه ۱-   آقای دکتر عسگری

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عسگری)، جبرانی کلاس مجازی درس باستان شناسی ایران … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی وارمنستان

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در ادامه...

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر

تغییر در کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر از تاریخ ۰۱/۱۰/۹۵ به تاریخ ۰۷/۱۰/۹۵ ساعت … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد

تغییر در کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد از تاریخ ۲۰/۰۹/۹۵ به تاریخ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد

کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار میگردد… ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی

کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی در تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد… ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم

کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم در تاریخهای ۲۱/۰۹/۹۵ و۲۸/۰۹/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴:۳۰ برگزار … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم و یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم و یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱-   خانم دکتر شکاری

          بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم دکتر شکاری)، تاریخ کلاس … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی

تغییر در کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۵ به تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ – … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ در … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ در … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی وارمنستان

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در ادامه...