زمان برگزاری درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی

به اطلاع می رساند درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی به صورت ده جلسه…

زمان برگزاری جلسه سوم درس حقوق مدنی ۱ و جلسه دوم حقوق تجارت ۱ اقای دکتر امیر حسینی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر امیرحسینی جلسه سو…

زمان برگزاری جبرانی اول درس سیستمهای خطی و کنترل خانم مهندس کاظمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کاظمی جبرانی اول…

زمان برگزاری جلسه دوم درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکترصفوی جلسه دوم درس …

زمان برگزاری درس تاسیسات الکتریکی و پروژه آقای مهندس حامدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای مهندس حامدی جلسه دوم د…

زمان برگزاری جبرانی دوم درس حقوق اداری ۲ اقای دکتر والی زاده

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر والی زاده جبرانی …

زمان برگزاری جبرانی اول درس حقوق کیفری اقتصادی اقای دکتر ساداتی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر ساداتی جبرانی جلس…

زمان برگزاری جبرانی اول درس سمینار ( ارشد حقوق بین الملل) اقای دکتر رستگاری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر رستگاری جبرانی جل…

زمان برگزاری جبرانی اول درس پزشکی قانونی اقای دکتر رییسی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر رئیسی جبرانی اول …

زمان برگزاری جبرانی دوم درس سیستمهای خطی و کنترل خانم مهندس کاظمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کاظمی جبرانی دوم…

زمان برگزاری جبرانی اول درس امار واحتمالات مهندسی اقای دکتر برهانی حقیقی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر برهانی حقیقی جبرا…

زمان برگزاری درس ایین دادرسی کیفری ۱ اقای دکتر نیکنام

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر نیکنام جبرانی اول…

زمان برگزاری جبرانی اول درس مهندسی نرم افزار ۱ اقای دکتر روستایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر روستایی جبرانی او…

زمان برگزاری جبرانی اول درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته اقای دکتر هاشمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر هاشمی جبرانی اول …

زمان برگزاری جبرانی اول درس مدار منطقی خانم مهندس کریمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کریمی جبرانی اول…
به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone
نوشته های وبلاگ

20 نوشه اخیر وبلاگ

نمونه کار

8 نمونه کار اخیر

صفحات

صفحات در دسترس

دسته ها

بایگانی موضوع:

ماهانه