جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲- گروه ۱- آقای مهندس ناصری

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲- گروه ۱- آقای مهندس ناصری …

یک جلسه کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت گروه ۱– آقای دکتر یزدی

یک جلسه کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت …

جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان

جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان …

تغییر کلاس مجازی سوم درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

تغییر کلاس مجازی سوم درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی …

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس ساختمان گسسته - گروه ۱–آقای دکتر منصوری

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس ساختمان گسسته - گروه ۱–آقای…

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکت…

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ - گروه ۱ ، آقای دکتر مرآتی

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ - گروه ۱ ، آقای دکتر مرآتی بنا…

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک- گروه ۱- خانم دکتر مظفری

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک-…

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت - گروه ۱- آقای دکتر رمضانی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت - …

تغییرکلاس مجازی هفتم درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر زندی

تغییرکلاس مجازی هفتم درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی- گروه ۱- خانم …

تغییر ساعت کلاس مجازی سوم و ششم درس زبان تخصصی - گروه ۱- خانم دکتر حجازی

تغییر ساعت کلاس مجازی سوم و ششم درس زبان تخصصی - گروه ۱- خانم…

تغییر کلاس جلسه ششم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی

تغییر کلاس جلسه ششم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی …

تغییر کلاس مجازی درس برنامه سازی پیشرفته -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست

تغییر کلاس مجازی درس برنامه سازی پیشرفته -گروه ۱ – خانم مهن…

تغییر کلاس جلسه دوم درس شبکه های اطلاعاتی -گروه ۱ - آقای دکتر موسوی

تغییر کلاس جلسه دوم درس شبکه های اطلاعاتی -گروه ۱ - آقای دکتر موسوی …
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
نوشته های وبلاگ

20 نوشه اخیر وبلاگ

نمونه کار

8 نمونه کار اخیر

صفحات

صفحات در دسترس

دسته ها

بایگانی موضوع:

ماهانه