نرم افزارهای مفید و موردنیاز

1- آخرین نسخه Flash Player (باید همیشه بر روی سیستم شما نصب باشد)
2- نرم افزار Adobe Connect Add-in برای Windows
3- نرم افزار Adobe Connect Add-in برای Mac
4- نرم افزار Adobe Connect Mobile برای Android
5- نرم افزار Adobe Connect Mobile برای (IOS)
6- رفع مشکل تایپ حرف ی با Persian VUS keyboard Layout
7- نرم افزار Adobe Acrobat Reader (برای باز کردن فایلهای PDF کتابخانه دیجیتال)
8- نرم افزار Winrar برای ویندوز

9- راهنمای سیستم آموزشی آنلاین(دانشجو)